logo-big

CAKE sang WRX Giao dịch

Hiện không có

Về PancakeSwap

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 161 724 950 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 58

 • Lưu lượng trong 24h qua: 27 645 042 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,8 %

Về WazirX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 288

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 503 003 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,6 %

CAKE sang WRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp