logo-big

BTC so với USDT so sánh

Hiện không có

Về BTC

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 275 012 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 683 760 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0026 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,41 %

Về USDT

 • Tên: Tether

 • Biểu tượng: USDT

 • Nguồn cung lưu thông: 67 504 445 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 3

 • Lưu lượng trong 24h qua: 31 170 487 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,00037 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,0041 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,0074 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan