logo-big

CAKE sang MATIC Giao dịch

Hiện không có

Về PancakeSwap

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 157 045 390 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 62

 • Lưu lượng trong 24h qua: 27 357 726 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,01 %

Về Polygon

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 493 261 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,7 %

CAKE sang MATIC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp