logo-big

AXS sang DEGO Giao dịch

Hiện không có

Về Axie Infinity

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 100 564 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 51

 • Lưu lượng trong 24h qua: 149 958 190 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 21 %

Về Dego Finance

 • Tên: Dego Finance

 • Biểu tượng: DEGO

 • Nguồn cung lưu thông: 8 607 383 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 597

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 637 885 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -14 %

AXS sang DEGO Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp