RUNE so với ENJ so sánh

Hiện không có

Về RUNE

 • Tên THORChain

 • Biểu tượng RUNE

 • Nguồn cung lưu thông 330 688 060 $

 • Nguồn cung tối đa 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 56

 • Lưu lượng trong 24h qua 222 260 330 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8,9 %

Về ENJ

 • Tên Enjin Coin

 • Biểu tượng ENJ

 • Nguồn cung lưu thông 896 399 960 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 73

 • Lưu lượng trong 24h qua 64 766 105 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan