logo-big

AVAX sang MEME Giao dịch

Hiện không có

Về Avalanche

 • Tên: Avalanche

 • Biểu tượng: AVAX

 • Nguồn cung lưu thông: 300 698 310 $

 • Nguồn cung tối đa: 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 19

 • Lưu lượng trong 24h qua: 147 252 490 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,5 %

Về Meme

 • Tên: Meme

 • Biểu tượng: MEME

 • Nguồn cung lưu thông: 29 873 823 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 892

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 326 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -11 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp