logo-big

NULS sang SOL Giao dịch

Hiện không có

Về NULS

 • Tên: NULS

 • Biểu tượng: NULS

 • Nguồn cung lưu thông: 121 211 450 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 518

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 287 316 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,5 %

Về Solana

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 363 962 710 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 14

 • Lưu lượng trong 24h qua: 287 021 470 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,6 %

NULS sang SOL Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp