XLM sang EGLD Giao dịch

Hiện không có

Về Stellar - Lumen

 • Tên Stellar - Lumen

 • Biểu tượng XLM

 • Nguồn cung lưu thông 25 233 043 000 $

 • Nguồn cung tối đa 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc 27

 • Lưu lượng trong 24h qua 137 400 650 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,69 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 9,8 %

Về Elrond

 • Tên Elrond

 • Biểu tượng EGLD

 • Nguồn cung lưu thông 22 988 293 $

 • Nguồn cung tối đa 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc 42

 • Lưu lượng trong 24h qua 53 560 304 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 13 %

XLM sang EGLD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp