logo-big

ADA sang USDT Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 253 127 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 478 623 020 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,2 %

Về Tether USD

 • Tên: Tether USD

 • Biểu tượng: USDT

 • Nguồn cung lưu thông: 67 949 424 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 3

 • Lưu lượng trong 24h qua: 41 767 557 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,01 %

ADA sang USDT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp