logo-big

ZRX so với LTC so sánh

Hiện không có

Về ZRX

 • Tên: 0x

 • Biểu tượng: ZRX

 • Nguồn cung lưu thông: 847 496 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 153

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 388 228 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 21 %

Về LTC

 • Tên: Litecoin

 • Biểu tượng: LTC

 • Nguồn cung lưu thông: 72 230 053 $

 • Nguồn cung tối đa: 84 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 14

 • Lưu lượng trong 24h qua: 721 474 020 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan