logo-big

PlayDapp (PLA) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,314 USD 0,18%

0,00001628 BTC 0,47%

Vốn hóa thị trường
153,285,063 $
Lưu lượng trong 24h qua
5,542,561 $
  • Tên: PlayDapp

  • Biểu tượng: PLA

  • Nguồn cung lưu thông: 488 229 680 $

  • Nguồn cung tối đa: 700 000 000 $

  • Xếp hạng cmc: 152

  • Lưu lượng trong 24h qua: 5 542 561 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 0,18 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,7 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp