logo-big

HNT sang GNT Giao dịch

Hiện không có

Về Helium

 • Tên: Helium

 • Biểu tượng: HNT

 • Nguồn cung lưu thông: 134 611 520 $

 • Nguồn cung tối đa: 223 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 98

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 311 744 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,8 %

Về Golem

 • Tên: Golem

 • Biểu tượng: GNT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 118

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 978 802 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,6 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp