BTT so với ADA so sánh

Hiện không có

Về BTT

 • Tên BitTorrent

 • Biểu tượng BTT

 • Nguồn cung lưu thông 990 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 211

 • Lưu lượng trong 24h qua 62 819,272 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -9,8 %

Về ADA

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 934 048 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 6

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 163 927 400 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,028 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan