logo-big

WRX so với VET so sánh

Hiện không có

Về WRX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 312

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 397 943,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,3 %

Về VET

 • Tên: VeChain

 • Biểu tượng: VET

 • Nguồn cung lưu thông: 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc: 37

 • Lưu lượng trong 24h qua: 57 845 056 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 10 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan