ADA sang LPT Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 934 048 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 026 931 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,81 %

Về Livepeer

 • Tên Livepeer

 • Biểu tượng LPT

 • Nguồn cung lưu thông 24 425 767 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 123

 • Lưu lượng trong 24h qua 12 515 238 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,7 %

ADA sang LPT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp