logo-big

BTC sang PIVX Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 163 137 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 54 275 462 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,27 %

Về PIVX

 • Tên: PIVX

 • Biểu tượng: PIVX

 • Nguồn cung lưu thông: 70 237 145 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 519

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 323 511 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,76 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -24 %

BTC sang PIVX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp