logo-big

VRA so với RSR so sánh

Hiện không có

Về VRA

 • Tên: Verasity

 • Biểu tượng: VRA

 • Nguồn cung lưu thông: 10 343 094 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 110 356 470 000 $

 • Xếp hạng cmc: 324

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 150 750 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Về RSR

 • Tên: Reserve Rights

 • Biểu tượng: RSR

 • Nguồn cung lưu thông: 42 302 324 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 154

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 512 496 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan