SAND so với CAKE so sánh

Hiện không có

Về SAND

 • Tên The Sandbox

 • Biểu tượng SAND

 • Nguồn cung lưu thông 1 284 059 800 $

 • Nguồn cung tối đa 3 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 38

 • Lưu lượng trong 24h qua 159 528 030 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,3 %

Về CAKE

 • Tên PancakeSwap

 • Biểu tượng CAKE

 • Nguồn cung lưu thông 144 000 790 $

 • Nguồn cung tối đa 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 72

 • Lưu lượng trong 24h qua 71 306 372 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 11 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan