ROSE so với FTT so sánh

Hiện không có

Về ROSE

 • Tên Oasis Network

 • Biểu tượng ROSE

 • Nguồn cung lưu thông 5 027 383 200 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 94

 • Lưu lượng trong 24h qua 51 255 764 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -9,7 %

Về FTT

 • Tên FTX Token

 • Biểu tượng FTT

 • Nguồn cung lưu thông 134 454 980 $

 • Nguồn cung tối đa 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc 22

 • Lưu lượng trong 24h qua 293 319 520 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,87 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan