XLM sang CRV Giao dịch

Hiện không có

Về Stellar - Lumen

 • Tên Stellar - Lumen

 • Biểu tượng XLM

 • Nguồn cung lưu thông 25 197 964 000 $

 • Nguồn cung tối đa 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc 27

 • Lưu lượng trong 24h qua 144 031 490 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,7 %

Về Curve DAO Token

 • Tên Curve DAO Token

 • Biểu tượng CRV

 • Nguồn cung lưu thông 523 624 600 $

 • Nguồn cung tối đa 3 303 030 300 $

 • Xếp hạng cmc 65

 • Lưu lượng trong 24h qua 108 837 580 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,9 %

XLM sang CRV Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp