logo-big

POWR so với FTM so sánh

Hiện không có

Về POWR

 • Tên: Powerledger

 • Biểu tượng: POWR

 • Nguồn cung lưu thông: 485 339 140 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 267

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 942 380,7 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,6 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 65

 • Lưu lượng trong 24h qua: 80 068 539 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan