logo-big

ONE so với NULS so sánh

Hiện không có

Về ONE

 • Tên: Harmony

 • Biểu tượng: ONE

 • Nguồn cung lưu thông: 12 656 269 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 118

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 413 579 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,018 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,2 %

Về NULS

 • Tên: NULS

 • Biểu tượng: NULS

 • Nguồn cung lưu thông: 99 620 739 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 606

 • Lưu lượng trong 24h qua: 689 875,45 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,058 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan