HNT sang FTM Giao dịch

Hiện không có

Về Helium

 • Tên Helium

 • Biểu tượng HNT

 • Nguồn cung lưu thông 123 433 730 $

 • Nguồn cung tối đa 223 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 51

 • Lưu lượng trong 24h qua 11 499 943 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,7 %

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 53

 • Lưu lượng trong 24h qua 405 431 040 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 20 %

HNT sang FTM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp