logo-big

OMG so với CVC so sánh

Hiện không có

Về OMG

 • Tên: OMG Network

 • Biểu tượng: OMG

 • Nguồn cung lưu thông: 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc: 118

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 321 580 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,6 %

Về CVC

 • Tên: Civic

 • Biểu tượng: CVC

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 164

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 930 697,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan