logo-big

MDT so với MDS so sánh

Hiện không có

Về MDT

 • Tên: Measurable Data Token

 • Biểu tượng: MDT

 • Nguồn cung lưu thông: 676 157 010 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 592

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 017 918,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,6 %

Về MDS

 • Tên: MediShares

 • Biểu tượng: MDS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 310 099 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 742

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 995,595 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan