logo-big

MDA so với XRP so sánh

Hiện không có

Về MDA

 • Tên: Moeda Loyalty Points

 • Biểu tượng: MDA

 • Nguồn cung lưu thông: 19 628 888 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 491

 • Lưu lượng trong 24h qua: 18 777,849 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,98 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,94 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,16 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 803 611 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 468 073 190 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,018 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,95 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan