logo-big

YFI so với BAT so sánh

Hiện không có

Về YFI

 • Tên: yearn.finance

 • Biểu tượng: YFI

 • Nguồn cung lưu thông: 36 638 $

 • Nguồn cung tối đa: 36 666 $

 • Xếp hạng cmc: 111

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 395 021 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,7 %

Về BAT

 • Tên: Basic Attention Token

 • Biểu tượng: BAT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 490 773 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 81

 • Lưu lượng trong 24h qua: 25 909 678 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan