logo-big

MATIC so với RSR so sánh

Hiện không có

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 213 968 340 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,14 %

Về RSR

 • Tên: Reserve Rights

 • Biểu tượng: RSR

 • Nguồn cung lưu thông: 42 302 324 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 133

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 906 191 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan