logo-big

LRC so với WRX so sánh

Hiện không có

Về LRC

 • Tên: Loopring

 • Biểu tượng: LRC

 • Nguồn cung lưu thông: 1 330 133 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 374 513 900 $

 • Xếp hạng cmc: 86

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 325 047 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,8 %

Về WRX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 285

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 540 304,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan