logo-big

AXS so với CAKE so sánh

Hiện không có

Về AXS

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 100 407 070 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 44

 • Lưu lượng trong 24h qua: 219 737 960 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 30 %

Về CAKE

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 170 645 760 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 66

 • Lưu lượng trong 24h qua: 44 449 035 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan