logo-big

SOL so với CRV so sánh

Hiện không có

Về SOL

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 372 514 810 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 871 287 690 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3 %

Về CRV

 • Tên: Curve DAO Token

 • Biểu tượng: CRV

 • Nguồn cung lưu thông: 723 193 320 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 303 030 300 $

 • Xếp hạng cmc: 59

 • Lưu lượng trong 24h qua: 159 446 180 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,87 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan