LRC so với EGLD so sánh

Hiện không có

Về LRC

 • Tên Loopring

 • Biểu tượng LRC

 • Nguồn cung lưu thông 1 330 119 700 $

 • Nguồn cung tối đa 1 374 513 900 $

 • Xếp hạng cmc 73

 • Lưu lượng trong 24h qua 104 901 790 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,64 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4,2 %

Về EGLD

 • Tên Elrond

 • Biểu tượng EGLD

 • Nguồn cung lưu thông 23 000 864 $

 • Nguồn cung tối đa 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc 44

 • Lưu lượng trong 24h qua 51 274 658 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -9,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan