logo-big

KAVA so với ALGO so sánh

Hiện không có

Về KAVA

 • Tên: Kava

 • Biểu tượng: KAVA

 • Nguồn cung lưu thông: 280 385 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 80

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 647 282 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,8 %

Về ALGO

 • Tên: Algorand

 • Biểu tượng: ALGO

 • Nguồn cung lưu thông: 6 931 157 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 174 646 590 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan