logo-big

IOTX so với VET so sánh

Hiện không có

Về IOTX

 • Tên: IoTeX

 • Biểu tượng: IOTX

 • Nguồn cung lưu thông: 9 540 779 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 115

 • Lưu lượng trong 24h qua: 8 256 794,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,1 %

Về VET

 • Tên: VeChain

 • Biểu tượng: VET

 • Nguồn cung lưu thông: 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc: 34

 • Lưu lượng trong 24h qua: 65 037 170 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan