logo-big

ATOM sang AVAX Giao dịch

Hiện không có

Về Cosmos

 • Tên: Cosmos

 • Biểu tượng: ATOM

 • Nguồn cung lưu thông: 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 22

 • Lưu lượng trong 24h qua: 101 562 720 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,2 %

Về Avalanche

 • Tên: Avalanche

 • Biểu tượng: AVAX

 • Nguồn cung lưu thông: 310 560 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 18

 • Lưu lượng trong 24h qua: 118 914 490 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,8 %

ATOM sang AVAX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp