logo-big

IOTX so với REN so sánh

Hiện không có

Về IOTX

 • Tên: IoTeX

 • Biểu tượng: IOTX

 • Nguồn cung lưu thông: 9 540 779 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 114

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 627 960,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,094 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,9 %

Về REN

 • Tên: Ren

 • Biểu tượng: REN

 • Nguồn cung lưu thông: 999 037 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 170

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 214 693,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0046 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan