CRO so với GRT so sánh

Hiện không có

Về CRO

 • Tên Cronos

 • Biểu tượng CRO

 • Nguồn cung lưu thông 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc 25

 • Lưu lượng trong 24h qua 18 148 273 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,9 %

Về GRT

 • Tên The Graph

 • Biểu tượng GRT

 • Nguồn cung lưu thông 6 900 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 10 057 044 000 $

 • Xếp hạng cmc 54

 • Lưu lượng trong 24h qua 321 055 850 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 23 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan