logo-big

FTT so với VGX so sánh

Hiện không có

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 362 833,7 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,011 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,8 %

Về VGX

 • Tên: Voyager Token

 • Biểu tượng: VGX

 • Nguồn cung lưu thông: 278 482 210 $

 • Nguồn cung tối đa: 279 387 970 $

 • Xếp hạng cmc: 164

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 455 175,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,82 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan