logo-big

FET so với IOTX so sánh

Hiện không có

Về FET

 • Tên: Fetch.ai

 • Biểu tượng: FET

 • Nguồn cung lưu thông: 818 912 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 409 065 000 $

 • Xếp hạng cmc: 137

 • Lưu lượng trong 24h qua: 50 387 082 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,5 %

Về IOTX

 • Tên: IoTeX

 • Biểu tượng: IOTX

 • Nguồn cung lưu thông: 9 420 299 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 123

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 100 665 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,012 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan