logo-big

ENJ so với XRP so sánh

Hiện không có

Về ENJ

 • Tên: Enjin Coin

 • Biểu tượng: ENJ

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 77

 • Lưu lượng trong 24h qua: 23 559 709 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,0095 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,34 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 49 858 576 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 506 248 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,47 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan