logo-big

DOGE so với FTM so sánh

Hiện không có

Về DOGE

 • Tên: Dogecoin

 • Biểu tượng: DOGE

 • Nguồn cung lưu thông: 132 670 760 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 980 771 260 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,056 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 7,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,6 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 67

 • Lưu lượng trong 24h qua: 66 741 521 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan