logo-big

DOGE so với BAL so sánh

Hiện không có

Về DOGE

 • Tên: Dogecoin

 • Biểu tượng: DOGE

 • Nguồn cung lưu thông: 132 670 760 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 525 235 780 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,6 %

Về BAL

 • Tên: Balancer

 • Biểu tượng: BAL

 • Nguồn cung lưu thông: 45 772 002 $

 • Nguồn cung tối đa: 96 150 704 $

 • Xếp hạng cmc: 100

 • Lưu lượng trong 24h qua: 78 219 240 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan