logo-big

DNT so với RVN so sánh

Hiện không có

Về DNT

 • Tên: district0x

 • Biểu tượng: DNT

 • Nguồn cung lưu thông: 600 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 541

 • Lưu lượng trong 24h qua: 117 325 450 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,66 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 82 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 120 %

Về RVN

 • Tên: Ravencoin

 • Biểu tượng: RVN

 • Nguồn cung lưu thông: 12 156 805 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 105

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 449 451 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan