logo-big

DAI so với FTM so sánh

Hiện không có

Về DAI

 • Tên: Dai

 • Biểu tượng: DAI

 • Nguồn cung lưu thông: 5 870 478 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 12

 • Lưu lượng trong 24h qua: 208 555 290 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,019 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,012 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,062 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 65

 • Lưu lượng trong 24h qua: 82 919 320 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,014 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan