logo-big

CRO so với ADX so sánh

Hiện không có

Về CRO

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 771 363 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9,5 %

Về ADX

 • Tên: Ambire AdEx

 • Biểu tượng: ADX

 • Nguồn cung lưu thông: 142 557 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 150 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 559

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 583 132 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,047 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan