logo-big

CHZ so với TRX so sánh

Hiện không có

Về CHZ

 • Tên: Chiliz

 • Biểu tượng: CHZ

 • Nguồn cung lưu thông: 6 137 379 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc: 42

 • Lưu lượng trong 24h qua: 267 746 580 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,4 %

Về TRX

 • Tên: TRON

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 128 475 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 169 641 950 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,56 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan