logo-big

CHZ so với ICX so sánh

Hiện không có

Về CHZ

 • Tên: Chiliz

 • Biểu tượng: CHZ

 • Nguồn cung lưu thông: 6 000 387 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc: 39

 • Lưu lượng trong 24h qua: 535 443 570 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,6 %

Về ICX

 • Tên: ICON

 • Biểu tượng: ICX

 • Nguồn cung lưu thông: 919 483 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 128

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 059 960,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan