logo-big

CELO so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về CELO

 • Tên: Celo

 • Biểu tượng: CELO

 • Nguồn cung lưu thông: 483 246 420 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 104

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 011 637 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,2 %

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 484 781 870 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,68 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan