logo-big

BNT so với FTM so sánh

Hiện không có

Về BNT

 • Tên: Bancor

 • Biểu tượng: BNT

 • Nguồn cung lưu thông: 159 300 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 324

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 477 985 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 15 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 776 539 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 41

 • Lưu lượng trong 24h qua: 511 094 390 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 7,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan