logo-big

ZIL sang MATIC Giao dịch

Hiện không có

Về Zilliqa

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 15 867 699 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 84

 • Lưu lượng trong 24h qua: 43 787 819 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 10 %

Về Polygon

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 620 610 540 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 19 %

ZIL sang MATIC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp